Chart

  • Uslovi korišćenja

    Sve informacije dostupne na ovoj internet prezentaciji isključivo su informativnog karaktera i ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe.

    Informacije koje New Great Vision doo Beograd objavljuje na ovoj internet prezentaciji smatraju se tačnima i pouzdanima u vreme njihovog unošenja.

    New Great Vision doo Beograd stalno proverava i aktualizuje informacije na svojim internet stranama i može u svakom trenutku, bez prethodne najave, ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na svojoj internet prezentaciji.